Δημοτικό Σχολείο Κορυφασίου

2723041237

Νηπιαγωγείο Κορυφασίου

2723041237

Αστυνομικό Τμήμα Πύλου

Διοικητής:27230 22100
Αξ/κός Υπηρεσίας: 27230 22316, 27210 44692
   Σταθμός Τουριστικής Αστυν. :27230 23733

Λιμεναρχείο Πύλου

2723022225

fax: 2723022007